aktuelt

https://imengine.public.prod.agp.infomaker.io/?uuid=cffcfdc7-57e9-5ba3-bc79-59fd7cbabf70&function=hardcrop&type=preview&source=false&q=75&width=1200&height=675Henta frå Vaksdalposten nettavis 21-12-2020

K5-plan til departementet

Statens vegvesen og Bane NOR har no oversendt forslag til reguleringsplan for E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle (K5) til Samferdselsdepartementet for sakshandsaming. Planen kjem truleg på høyring i februar.

NY E16: Oversiktskart der veglinja for nye E16, som går i tunnel bak Stanghelle og kjem på Helle, er innteikna. (Alle illustrasjonar: Statens vegvesen)