Stanghelleseminaret:

K5 – banar veg for utvikling!

Neste seminar 22.04.2021 – Kl 08.30 -09.45

 

Stanghelleseminaret, har namnet sitt etter Stanghellingen Harald Stanghelle.
Harald er ein kjent nasjonal samfunnsdebattant som set viktige saker på dagsorden.
Seminaret 22 April 2021 har tema: “K5 – banar veg for utvikling!”  

Alle som ynskjer kan sjå seminaret på nett, og oppdatert informasjon finn du på vår Facebookside.

Velkommen!

Innleiarar

Harald Stanghelle, Stanghelling

Jan Erik Kjerpeseth, Konsernsjef

Sparebanken Vest

Yvonne Torgersen Hetlevik,  Direktør

Vy tog vest

Fredrik Barth, Daglig leder

Vill Arkitektur

Anne Laskemoen Herdlevær,    assisterande prosjektsjef for K5 Arna-Stanghelle

Jan-Ove Halsøy, Regionsjef Norges Lastebileier-Forbund   

Anita Skauge, Direktør Strategiutvikling i Jernbanedirektoratet

Hege Eide Vik, ordførar i Vaksdal kommune

K5 – banar veg for utvikling

Utviklingsmoglegheitene for jernbanesatsinga er hovudtema på eit nytt Stanghelleseminar 22.04.21. Lokalt og regionalt vil K5 Arna-Voss vera det største bidraget til ei berekraftig samfunnsutvikling i moderne tid. Dette er me i Vaksdal medviten om, og me er opptekne av at kommunen og regionen må gripa utviklingsmoglegheitene dette gjev oss. K5, E16 og Vossebanen, må lukkast på nasjonalt nivå òg slik Bergensbanen gjorde då den sto ferdig for over 110 år sidan.

Kronargumenta liv og helse, samfunnstryggleik og trafikkulukker, har satt dei mange positive effektane for E16 i fokus. For Vossebanen er trygg reiseveg det viktigaste, men her vert også stor reisetidsinnsparing og kapasitetsauke for både passasjer- og godstog viktig for ei god miljø- og intercitysatsing.

Kva vil eit betra tilbod, kortare reisetid og auka kapasitet på jernbana føra til?

Sponsor for Stanghelleseminaret 22.04.2021